Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 10.06.2003

  • 10. júna 2003