Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 10.05.2005

  • 10. mája 2005