Bod č. 3

Materiál o výsledku kontroly Najvyšším kontrolným úradom a o prijatých opatrení na odstránenie kontrolou zistených nedostatkov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.