Bod č. 13

Návrh na zverenie vodohospodárskych objektov protipožiarnych nádrží – rybníkov nachádzajúcich sa v Bratislave, k. ú. Vinohrady a k. ú. Záhorská Bystrica, do správy príspevkovej organizácie Mestské lesy v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.