BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č.1410/2014 zo dňa 30.01.2014, ktorým sa zrušuje uznesenie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 908/2010 zo dňa 25.02.2010 v znení uznesení č. 80/2011 zo dňa 28.4.2011 a č.1055/2013 zo dňa 24 – 25.4.2013 a schválenie všeobecných podmienok obchodných verejných súťaží na prevod a nájom nehnuteľného majetku hlavného mesta SR Bratislavy


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.