Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 10.02.2004

  • 10. februára 2004