Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.12.2003

  • 9. decembra 2003