Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.11.2005

  • 9. novembra 2005