Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 09.05.2006

  • 9. mája 2006