Bod č. 6

Návrh prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v Dome tretieho veku za účelom zabezpečenia služby stravovania


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.