Bod č. 27

Dohoda medzi hlavným mestom SR Bratislava a LESY Slovenskej republiky, š. p. o výraznom posilnení rekreácie a ostatných mimoprodukčných funkcií lesov v lesnom celku Bratislava


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.