Bod č. 26

Návrh na schválenie zámeru na nájom časti pozemku v ZOO Bratislava – k .ú. Karlova Ves, parc.č. 2741


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.