Bod č. 24

Návrh na zmenu uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy č. 864/2002 zo dňa 20.06.2002, v znení uznesenia č. 737/2005 zo dňa 30.06.2005, uznesenia č. 267/2007 zo dňa 22.11.2007 a uznesenia č. 913/2012 zo dňa 13.12.2012, ktorými bol schválený dlhodobý nájom pozemkov v Bratislave, k.ú. Petržalka, parc. č. 1111/48, 1111/49, 1111/50, 1111/51, 1111/70, 1111/72, pre spoločnosť PETRŽALKA CITY, a.s. so sídlom v Bratislave a Návrh na napočítanie nájomného uhrádzaného vecným plnením a pohľadávky hlavného mesta zo Zmluvy o dlhodobom nájme pozemkov č. 18-83-0360-06-00 uzatvorenej so spoločnosťou PETRŽALKA CITY, a.s. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.