BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 20

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu pozemku parc.č. 3141/1 a časti pozemku parc.č. 3144/4 v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, spoločnosti GEOtest, a.s. -organizačná zložka so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.