Bod č. 2

Informácia o záveroch kontroly NKÚ v roku 2019 a návrh opatrení


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.