Bod č. 19

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Ružinov, parc.č. 21949/30, spoločnosti Pri Kuchajde, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.