Bod č. 17

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k. ú. Nové Mesto, parc.č. 13665/2 a parc.č. 13669/101, spoločnosti Selfstorage, s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.