Bod č. 11

Návrh na predaj pozemkov v Bratislave, k.ú. Trnávka, parc.č. 17023/221 a parc.č. 17023/263, Luhačovická ulica, ng. Jánovi Mazagovi, ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa a priľahlého pozemku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.