BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 39

Návrh na nájom nebytového priestoru vo výmere 20,19 m² v stavbe bez súpisného čísla – podchod na Hodžovom námestí v Bratislave, v k..ú. Staré Mesto, formou obchodnej verejnej súťaže a schválenie podmienok obchodnej verejnej súťaže


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.