BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 33

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k.ú. Čunovo, parc.č. 2104, občianskemu združeniu OCHRANA DRAVCOV NA SLOVENKU so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.