BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 29

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemkov v Bratislave, k.ú. Ružinov, parc.č. 15286/21 a parc.č. 15286/1, vlastníkom bytov a nebytových priestorov bytového domu Svidnícka 7, 9, 11 a 13 v zastúpení spoločnosti Správy domov SBD Bratislava II, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.