BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 19

Informácia o dlhovej službe hlavného mesta SR Bratislavy a podriadených organizácií, schválenie načerpania 2. tranže úveru od Rozvojovej banky Rady Európy ( Council of Europe Development Bank) pre hlavné mesto SR Bratislavu a plnenie uznesenia MsZ č. 137/2015 časť B zo dňa 28.5.2015


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.