Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 08.06.2004

  • 8. júna 2004