Bod č. 8

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu časti pozemku v Bratislave, k. ú. Staré Mesto, parc. č. 21768/5, spoločnosti Na Slavíne s. r. o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.