Bod č. 2

Návrh na zmenu Uznesenia č. 900/2012 Návrh úpravy hranice vyrubenej výšky dane z nehnuteľnosti určenej pre splácanie v splátkach pre fyzické osoby


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.