Bod č. 1

Návrh na trvalé upustenie od vymáhania pohľadávok a odpis z účtovnej evidencie


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.