Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 08.02.2005

  • 8. februára 2005