BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 4

Informácia o Riadnej individuálnej účtovnej závierke za rok 2018, Návrhu na naloženie s hospodárskym výsledkom spoločnosti za rok 2018 a Výročnej správe spoločnosti za rok 2018, ktoré budú prerokované a schvaľované valným zhromaždením obchodnej spoločnosti Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.