BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 11

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemkov v Bratislave, k. ú. Dúbravka, parc. č. 573/21, parc. č. 573/23, parc. č. 565/11 a parc. č. 565/12, manželom Ružovičovcom a Jozefovi Ružovičovi - materiál na rokovanie MsR a MsZ 10/2019


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.