Bod č. 31

Informácia o prevode spoluvlastníckeho podielu na pozemku v bytovom dome Muškátová 2, Družstevná 4, 6, 8, Hlaváčikova 4, Tupolevova 7, Černyševského 29, Jasovská 45, vlastníkom bytov


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.