Bod č. 2

Informácia o plnení príjmov a čerpaní výdavkov rozpočtu hlavného mesta SR Bratislavy za I.polrok 2020


K tomuto bodu nie sú žiadne materiály

Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.