Bod č. 11

Návrh na predaj ako prípad hodný osobitného zreteľa pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 3969/9 v celosti do vlastníctva Mgr. Radovana Slaninku


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.