BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 15

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu nebytových priestorov v stavbe súpis. č. 7723 na pozemku parc. č. 21466/1 na Nábreží arm. gen. Ludvíka Svobodu v Bratislave, k. ú. Staré Mesto pre Bc. Darinu Moravčíkovú – Divya.sk so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.