BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 12

Návrh na predaj novovytvorených pozemkov v Bratislave, k. ú. Vinohrady, parc. č. 18380/6, parc. č. 18380/2 Mgr. art. Andree Hlinkovej a Mgr. art. Mariánovi Gregorovičovi, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.