Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 07.06.2005

  • 7. júna 2005