Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.12.2005

  • 6. decembra 2005