Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.11.2008

  • 6. novembra 2008