Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 06.09.2005

  • 6. septembra 2005