Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 05.12.2007

  • 5. decembra 2007