Bod č. 9

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa nájmu hnuteľností v Bratislave, k. ú. Trnávka, pozemku parc. č. 22422/1, nebytových priestorov v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/3, nebytových priestorov v stavbe so súpisným číslom 3565 (kino Zora) na pozemku parc. č. 22421 a nebytových priestorov v stavbe bez súpisného čísla na pozemku parc. č. 22422/2, spoločnosti OPTOTEL s.r.o. so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.