BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 5

Návrh na predaj pozemku v Bratislave, k.ú. Devínska Nová Ves, parc.č. 2285/89, spoločnosti DIVENDOOR, s.r.o., so sídlom v Bratislave, ako prípadu hodného osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.