Bod č. 12

Informácia o plnení opatrení na odstránenie nedostatkov zistených kontrolou Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky v roku 2009 – bod 5.2.2. protokolu


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.