BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 1

Návrh všeobecne záväzného nariadenia hl. mesta SB Bratislavy, ktorým sa mení a dopĺňa všeobecne záväzné nariadenie hl. mesta SR Bratislavy č. 4/2013 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.