Bod č. 9

Návrh na schválenie predaja pozemku v Bratislave, k.ú. Dúbravka, parc.č. 1336/6 ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku pod stavbou, spoločnosti AZALEA, s.r.o.


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.