Bod č. 4

Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa predĺženia doby nájmu v Zmluve o nájme pozemku a stavby č. 7/2019 na dobu určitú od 01.01.20120 do 31.12.2020 pre JURIŠTA spol.s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.