Bod č. 13

Návrh predaj pozemku v Bratislave, k. ú. Vrakuňa, parc. č. 1815/2, Ing. Zuzane Čermanovej, PhD. ako majetkovoprávne usporiadanie pozemku zastavaného stavbou vo vlastníctve žiadateľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.