Komisia finančnej stratégie a pre správu a podnikanie s majetkom mesta - Zasadnutie 03.11.2003

  • 3. novembra 2003