BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 9

Návrh na schválenie dodatku č.12/.../2021/N na predĺženie doby nájmu o 1 rok pre nájomcu JANKOVICH SK s.r.o., Trnková 74, Bratislava, na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu ako prípad hodný osobitného zreteľa


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.