BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 26

Návrh na nadobudnutie 22 garážových stojísk spojený s návrhom na udelenie súhlasu s asanáciou betónovej plochy na pozemku parc. č. 4479 k. ú. Petržalka, spoločnosťou V-arms, s.r.o., so sídlom v Bratislave


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.