BratislavaMestské zastupiteľstvoBratislava

Primaciálne námestie č. 1, Bratislava

Bod č. 12

Návrh na predaj ako prípadu hodného osobitného zreteľa týkajúceho sa pozemku v Bratislave, k.ú. Rača, parc.č.2975/19, Ing. Ondrejovi Trnovskému a Ing. Magdaléne Trnovskej


Príspevky

Neboli nájdené žiadne záznamy.